2

دوره های ترمیک

دوره های ترمیک زبان کمک می کند تا شما به تدریج آماده اخذ مدارک بین المللی شوید
3

آموزش های چند رسانه ای

آموزش از طریق فیلم مکالمه، شنیداری و انواع متد های پیشرفته آموزش زبان
1

بهره گیری از اساتید خبره

ما برای شما بهترین اساتید آموزشی با سطحی بالا را انتخاب کردیم
4

کلاس های تعاملی

برای آنکه دوره های ما بیشترین بهره وری راداشته باشد تعداد نفرات کلاس ها محدود است